Nejšťastnější člověk na světě je sběratel / The most happy man from all over the world is the collector.   J.W.Goethe

Pozvánka na atraktivní přednášku

Přednáška s názvem „Grafologie v kostce“ se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 10:00 h v budově ČSVTS na Novotného lávce č.5 v sále č. 318. Přednáší grafoložka paní Irena Michaláková. Přednáška potrvá cca 1 ½ hodiny. Zveme vás co nejsrdečněji, neboť si myslíme, že součástí našeho koníčka je i vzdělávání v oboru písmáckém. Vstup po zaplacení přiměřené částky Kč 50,- je pro všechny příchozí!

Těšíme se na Vaši účast

Jiří Štork   Petr Vávra